PR-312K

PR-312K

Rated Power : 250W

Peak Power : 500W
Component : LF 12 inch - MF 5 inch - HF 2x3 inch
Sensitivity : 96dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 45Hz-18kHz
Dimensions : 560x374x398.8mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật