PR-28K

PR-28K

Rated Power : 250W

Peak Power : 500W
Component : LF 2x8 inch - HF 1.4 inch
Sensitivity : 95dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 45Hz-18kHz
Dimensions : 460x350x360mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật