PR-1.0

PR-1.0

Rated Power : 300W

Peak Power : 600W
Component : LF 10 inch - HF 1.7 inch
Sensitivity : 98dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 60Hz-20kHz
Dimensions : 330x322x493mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

P