HD-110S

HD-110S

Rated Power : 400W

Peak Power : 800W
Component : LF 10 inch 
Sensitivity : 96dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 32Hz-250Hz
Dimensions : 398x246x246mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật