HD-602

HD-602

Rated Power : 150W

Peak Power : 300W
Component : LF 6.5 inch - HF 1.4 inch
Sensitivity : 92dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 70Hz-20kHz
Dimensions : 375x238x238mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật