HD-8

HD-8

Rated Power : 250W

Peak Power : 500W
Component : LF 8 inch - HF 1.4 inch
Sensitivity : 96dB
Impedance : 8Ohms
Freq : 70Hz-20kHz
Dimensions : 405x245x250mm

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật