HK-6700

HK-6700

Receiver parameter
Oscillation:PLL syntheized
Carrier Ferquency Range:UHF 500MHz~900MHz
Frequency Stability:±0.001%
Max.eviation Range:±50KHz
Modulation Mode:FM
S/N Ratio:>105dB
T.H.D:<0.5%@1KHz           
Sensitivity:1.2/UV @S/N=12dB
Power Supply:DC:12V~17V
Audio Output:Free standing 0~400mV     Mixed style 0~300mV

Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật