Hà Nội

Đà Nẵng

TP. HCM

Công ty TNHH Điện tử Gia Nguyễn

K20 ĐƯỜNG SỐ 8, KP4, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12, TP. HCM, VIỆT NAM
TEL: +84 (8) 62 744 582
Email: doannguyen.audio@gmail.com
Website: http://dienmaygianguyen.com